Jag har mångårig erfarenhet med att transkribera tyskspråkiga ljudfiler såsom till exempel intervjuer. För det tyska språket erbjuder jag en noggrann transkription enligt gällande transkriptionsregler. Naturligtvis kan transkriptionssättet även skräddarsys efter dina önskemål.

Prissättningen sker per minut av respektive ljud- eller videofil. Vid längre och ofta förekommande pauser erbjuder jag rabatt.

Ta gärna kontakt med mig för detaljerade prisuppgifter via kontaktformuläret eller mina kontaktuppgifter. Jag återkommer så snart som möjligt med en offert, som självklart är kostnadsfri och ej bindande.